Yehizkiyahu Amihay            עמיחי יחזקיהו 

p.o.b. 4283600  57  Moshav nizane-oz      Israel

מושב ניצני עוז רח' הפרחים משק 57 

 

Telephone from Israel                    

052-60-62-902                                   : טלפון

 


Anywhere else

972-52-60-62-902                             

 

 

 

E-mail:                                                : אי-מייל 

Your details were sent successfully!

  Copyright © 2012

   . All Rights Reserved

 All images are for personal viewing only

 © כל הזכויות שמורות,אין להעתיק או לשכפל מאמרים ותמונות מהאתר.
כל המעתיק או משכפל מהאתר ללא אישור בכתב מבעלי האתר יהיה צפוי לקנסות אשר קבועים בחוק.
כל מידע ו/או תצוגה באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, מאמרים והצגה מילולית, סימני "לוגו" וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות הבלעדית של האתר ואין להעתיק,לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם האתר נתן את הסכמתו לכך בכתב ומראש.