Recent Posts

סיפורי "ימאדורי" השגת חומרי גלם לבונסאי ממשתלות וגינות.

מללויקה ננסית:

בסיור שגרתי במשתלה רגילה מצאתי לפני כמה שנים שורת שיחי מללויקה די בוגרים שאיש כנראה לא רצה.

שאלתי את בעל המשתלה למחיר.

תשובתו: "40 שקל אחד"

אמרתי בסדר והעמסתי לי שניים נחמדים

הוא מצדו שמח שמישהו גאל אותו מהסחורה העזובה שעמדה ללא דורש.

...בדרך לאוטו הוא שאל אותי, כבדרך אגב, תגיד לי, לֶמה אתה צריך את השיחים האלה?

סיפרתי לו שאני מייעד אותם לבונסאי והסברתי מה ואיך אני מתכוון לעצב

הוא הנהן כמבין עניין ונפרדנו לשלום.

למחרת, ומאחר והם התגלו לי כחומר גלם די מוצלח החלטתי שאני רוצה עוד כמה מאותו סוג

אז חזרתי שוב לאותה משתלה וניגשתי אל שורת המללויקות במטרה לאסוף עוד

הפעם היה שם השותף של המוכר מאתמול, אמרתי לו שאני רוצה לקחת שני שיחים "מההם שם"

והוא ענה מיד : "זה מאה שקל ! "

שאלתי :"רגע למה כל כך יקר?! אתמול זה היה 40!"

והוא (לאחר שכנראה קיבל 'הסבר' משותפו) עונה לי בשיא הטבעיות: "זה? זה בונסאי זה! אתה יודע כמה זה שווה...?!

מוסר השכל: אם סוחר חושב שהוא מוכר לך בכסף אל תשלם לו בזהב

--------------------------------

זית:

ביקר אצלי באוסף חקלאי וותיק בן שמונים+ שלא כל כך הבין מה אני עושה עם כל העצים האלה שבעציץ

הוא עמד על יד אחד מעצי הבונסאי שלי - עץ זית עם פרי, תוך שהוא מצביע עליו ושואל: "תגיד לי...לא הגיע הזמן להעביר אותו לאדמה?":

אני פותח במונולוג ומנסה להסביר לו מה זה בכלל בונסאי ולמה אני מגדל דווקא בעציץ,שזה נועד לעיצוב ו...ו...

והוא עונה: "שמע,שמע... עזוב אותך מעיצוב שמיצוב, פה תקבל אולי חצי קילו, אבל באדמה הוא ייתן לך פי 100 יותר פרי!

מה אני אגיד לכם...צודק!

מסתבר שלא רק היופי הוא בעיני המתבונן, גם הצורך...

----------------------------------

סיזיגיום:

פעם, מישהו שגר באזור (לא חשוב מאיזו עדה) עקר גדר חיה של סזיגיום די בוגר (כנראה בגלל פייחת)

אני הגעתי רק כמה ימים אחרי שעקר מחצית מהגדר וזרק לגזם כשהשורשים כבר התייבשו לגמרי.

שאלתי אותו אם הוא מעוניין שאני אביא לו מישהו שיעקור את שאר הגדר, שעדיין הייתה שתולה, ללא עלות אלא תמורת העצים עצמם.

אותו אחד חשב לרגע וענה לי: "וכמה הוא משלם?"

כמובן שהשארתי אותו לעשות את החשבון עם עצמו...

מיותר לספר שכשעברתי שם שוב אחרי כמה ימים, גם החצי השני של הגדר כבר היה בערימת גזם

...אחרי שנעקר בזיעת אפו.

מוסר השכל :אם תגיד לקמצן שהזבל שלו שווה הון הוא יתחיל ליהנות מהריח.


Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic

  Copyright © 2012

   . All Rights Reserved

 All images are for personal viewing only

 © כל הזכויות שמורות,אין להעתיק או לשכפל מאמרים ותמונות מהאתר.
כל המעתיק או משכפל מהאתר ללא אישור בכתב מבעלי האתר יהיה צפוי לקנסות אשר קבועים בחוק.
כל מידע ו/או תצוגה באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, מאמרים והצגה מילולית, סימני "לוגו" וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות הבלעדית של האתר ואין להעתיק,לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם האתר נתן את הסכמתו לכך בכתב ומראש.