Recent Posts

סיפורי "ימאדורי" 1 - השגת חומרי גלם לבונסאי ממשתלות וגינות

מבצע זית (בתמונה)

הזמן: חורף 2006 ,אני עם דני, חבר חובב בונסאי

היעד: יאמאדורי זיתים במשתלות

המיקום: משתלה שדני מכיר בכניסה לכפר בצפון הארץ.

הכח יצא למשימה בבוקר סגרירי כשהאופק מאפיר במערב

עם ההגעה ליעד גילינו בצד שורת זיתים בוגרים שרק עכשיו נעקרו ממטע ונשתלו בשורה

על ידם היה מושלך אחד שלא נשתל והוא גדום למחצה...הוא כנראה בדרך להיות עץ להסקה-

הגזע שלו והענפים עברו גדומים כבר כמה פעמים מכיוון שהעץ לא התפתח טוב במטע...

המוכר איש בא בימים עמד בצד והתבונן בנו..

שאלנו: כמה?

ענה: "הזיתים - 2000 "

אנחנו: "וכמה על הזית שזרוק בצד?"

ענה: "תעזבו, זה לא עץ טוב..לא גודל..."

התעקשנו:"בסדר,אבל כמה אתה רוצה עליו?"

הוא כועס: .."אומר לכם זה עץ זבאלה,לא טוב! חולה! מה אתם לא מבינים אתם ?!!"

דני לוקח אותו הצידה מצביע עלי ולוחש לו : "מכ'פת לך,הוא רוצה המג'נון.. תן לו מחיר..."

המוכר: "טוב יאללה תביא 100 ותיקח"

לקחתי! עם בגאז' פתוח ושמחתי. גם המוכר.אולי גם העץ.

עוד הוכחה לאמרה הידועה ש"הזבאלה" של האחד הוא האוצר של האחר.

#זיתבונסאי

Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic

  Copyright © 2012

   . All Rights Reserved

 All images are for personal viewing only

 © כל הזכויות שמורות,אין להעתיק או לשכפל מאמרים ותמונות מהאתר.
כל המעתיק או משכפל מהאתר ללא אישור בכתב מבעלי האתר יהיה צפוי לקנסות אשר קבועים בחוק.
כל מידע ו/או תצוגה באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, מאמרים והצגה מילולית, סימני "לוגו" וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות הבלעדית של האתר ואין להעתיק,לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם האתר נתן את הסכמתו לכך בכתב ומראש.