Recent Posts

בונסאי וספרות עברית

הייתכן שכל הסופרים הם סדיסטים?

ובכן, על פי הטיעונים וההיגיון של אחד מגיבורי ספרו האחרון של מאיר שלו זאת בהחלט יכולה להיות מסקנה הגיונית.

סיימתי לקרוא את ספרו של מאיר שלו "שתיים דובים"

ומה אגיד ומה אומר?