I'm a title. Click here to edit me

?איך מתחילים

עוד לפני שניגשים אל לימוד מלאכת העיצוב, טוב להתחיל בלימוד כיצד בכלל לבחור את העץ המועמד להיות בונסאי...

הנחיות

לעיצוב,גידול,ואחזקה

עץ בונסאי המוצג אחר כבוד בגן או במרפסת הפך זה מכבר למראה שכיח במחוזותינו.
מעבר לזיקה האמנותית...


 

האביב בפתח ותיכף אחריו יגיעו ימי הקיץ הלוהטים.
השקיית עץ בונסאי השתול בעציץ שטוח חשובה...

השקיית בונסאי

 סגנונות עיצוב 

חלק ב

  עיצוב עצי בונסאי נעשה ע"פ שישה סגנונות הנחשבים לקלאסיים...

?מהו בונסאי

בונסאי הינה צורה של אמנות יפנית שמקורה למעשה בסין.

פירוש השם בונ-סאי הוא : בון- מגש, סאי- שתיל, כלומר- עץ השתול במגש.

 סגנונות עיצוב 

חלק א

  עיצוב עצי בונסאי נעשה ע"פ שישה סגנונות הנחשבים לקלאסיים...

 פרסומים

כתבות ומאמרים שלי מן העיתונות...

אפיון עציצי בונסאי

בדומה לעציצים רגילים גם עציץ הבונסאי נועד למלא מספר צרכים בסיסיים והם...

וולטר פל- אמן בונסאי מוביל, סיפר פעם, שבאחת התצוגות בהן השתתף באירופה, הציג בונסאי אורן עם ג'ינים (ענפים יבשים) בצמרת...

משהו למחשבה


הרבה מהעצים הנמכרים במשתלות ובחנויות ברחבי הארץ (וגם בעולם) תחת השם "בונסאי" -

כמו "עץ אהבה עץ אושר עץ כסף" ועוד...

טעויות נפוצות

  Copyright © 2012

   . All Rights Reserved

 All images are for personal viewing only

 © כל הזכויות שמורות,אין להעתיק או לשכפל מאמרים ותמונות מהאתר.
כל המעתיק או משכפל מהאתר ללא אישור בכתב מבעלי האתר יהיה צפוי לקנסות אשר קבועים בחוק.
כל מידע ו/או תצוגה באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, מאמרים והצגה מילולית, סימני "לוגו" וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות הבלעדית של האתר ואין להעתיק,לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם האתר נתן את הסכמתו לכך בכתב ומראש.