I'm a title. Click here to edit me

מהו בונסאי

 

בונסאי הינה צורה של אמנות יפנית שמקורה למעשה בסין.

פירוש השם בונ-סאי הוא : בון- מגש, סאי- שתיל, כלומר- עץ השתול במגש.

מדובר בעיצוב של עץ ייחודי וקטן מידות, השתול בעציץ שטוח ואשר נותן למביט בו השראה כמי שמתבונן בעץ בוגר או עתיק יומין בטבע.

 

עיצוב עץ בונסאי מתבסס על ערכי אסתטיקה איזון והרמוניה העוברים בין כל חלקי היצירה.

זהו עץ יפה ומושלם בפשטותו ויחד עם זאת מקורי ומיוחד-עץ אשר נוגע בלב הצופה.

אמנות הבונסאי מכונה גם "פיסול בארבעה מימדים", בה מימד הזמן מהווה חלק בלתי נפרד מהיצירה ונלקח בחשבון במהלך העבודה על העץ וגם לאחר מכן.

עץ הבונסאי ישמור על מימדיו וצורתו לאורך השנים בעזרת גיזום הנוף באופן קבוע ובעזרת טיפול מתאים להתחדשות שורשים הנדרש אחת לכמה שנים.

 

מעבר לזיקה האומנותית והאסתטית שמסביב לבונסאי, מכיל העיסוק באומנות נפלאה זו גם מאפיינים בוטאניים, תרבותיים ופילוסופיים

כל אלו נטועים ברוח הבונסאי ובאים לידי ביטוי באמצעות יצירה שכולה רוממות רוח ואהבת טבע,

כאשר לעיתים הדרך אל הבונסאי המושלם מתבררת כחשובה לא פחות מן התוצאה.

 

כשאתה העובד על העץ מכיר בכך שזהו בעצם תהליך הדדי שמשפיע גם עליך

או אז חווית את "רוח הבונסאי"

  Copyright © 2012

   . All Rights Reserved

 All images are for personal viewing only

 © כל הזכויות שמורות,אין להעתיק או לשכפל מאמרים ותמונות מהאתר.
כל המעתיק או משכפל מהאתר ללא אישור בכתב מבעלי האתר יהיה צפוי לקנסות אשר קבועים בחוק.
כל מידע ו/או תצוגה באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, מאמרים והצגה מילולית, סימני "לוגו" וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות הבלעדית של האתר ואין להעתיק,לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם האתר נתן את הסכמתו לכך בכתב ומראש.